CLAUZELE ARBITRALE PATOLOGICE: PROBLEME ȘI SOLUȚII

Aurel BĂIEȘU Universitatea de Stat din Moldova

Autori

  • USM ADMIN

Rezumat

Prezentul articol este consacrat problematicii clauzelor arbitrale, numite în doctrină și în jurisprudență clauze ,,patologice”, care sunt redactate deficient, fiind de natură să împiedice buna desfășurare a arbitrajului din cauza stipulațiilor incomplete, imprecise, neclare sau contradictorii. Remediile pentru clauzele vizate depind de categoria și gravitatea patologiei care afectează fiecare clauză în parte și, deseori, deficiențele acestor clauze sunt înlăturate, pe cât este posibil, prin aplicarea diferitelor metode de interpretare a clauzelor contractuale, care s-au cristalizat în legislațiile naționale, în instrumentele de drept uniform și în jurisprudența comparată. În remedierea clauzelor patologice instanțele trebuie să caute un echilibru între favorizarea arbitrajului ca metodă alternativă de soluționare a disputelor și controlul jurisdicțiilor statale asupra validității și eficienței unor clauze defectuoase, pe calea clarificării și respectării voinței reale a părților exprimate în acordul lor privind modul de reglementare a litigiilor care apar între ele. Cuvinte-cheie: arbitraj, convenție de arbitraj, clauză arbitrală patologică, tribunal arbitral, jurisdicție statală, remedii, interpretarea clauzelor, jurisprudență comparată.

 

DOI: http://doi.org/10.59295/sum3(163)2023_04

Descărcări

Publicat

2023-05-25

Număr

Secțiune

Статьи