OPINII REFERITOR LA ÎMBOGĂȚIREA ILICITĂ. PERSPECTIVE DE APLICABILITATE ÎN RAPORT CU OPINIA COMISIEI DE LA VENEȚIA

Petru VÎRLAN, Florin ZAGAICAN Universitatea de Stat din Moldova

Autori

  • USM ADMIN

Rezumat

Infracțiunea de îmbogățire ilicită a fost subiect de examinare la Curtea Constituțională a Republicii Moldova (în continuare Curtea) pe diverse motive invocate de către subiecții de drept, cu privire la pretinsa neconstituționalitate a unor sintagme din dispoziția incriminată în Codul Penal al Republicii Moldova (în continuare CP). Dat fiind actuali- tatea apariției opiniei Comisiei de la Veneția am considerat această lucrare drept un ,,apropo” prin care să exprimăm opiniile în baza unor fundamente juridice bine argumentate, precum și prin prisma deciziilor Curții fiind focusate asupra argumentelor Opiniei Comisiei în raport cu argumentele Curții. În urma consultării Opiniei precum și a cadru- lui legal existent în vigoare în Republica Moldova, am propus modificarea dispoziției a componenței de infracțiune îmbogățire ilicită.

Cuvinte-cheie: îmbogățire ilicită, constituțional, Comisie, principii, Curtea, comentariu, sesizare, opinie.

 

DOI: http://doi.org/10.59295/sum3(163)2023_21

Publicat

2023-05-25

Număr

Secțiune

Статьи