OBIECTUL JURIDIC GENERIC ȘI OBIECTUL JURIDIC DE SUBGRUP AL INFRACȚIUNILOR PREVĂZUTE LA ART. 238 DIN CODUL PENAL

Andrei STRATAN Universitatea de Stat din Moldova

Autori

  • USM ADMIN

Rezumat

În prezentul studiu este identificat obiectul juridic generic și obiectul juridic de subgrup al infracțiunilor prevăzute la art. 238 din Codul penal al Republicii Moldova. Se constată că obiectul juridic generic al acestor infracțiuni îl formează economia Republicii Moldova, precum și relațiile sociale aferente acestei valori. Se relevă că de lege lata, infracțiunile nominalizate posedă același obiect juridic generic și atunci când acestea se exprimă în obținerea, din contul asigurătorului, a unei despăgubiri sau a unei indemnizații de asigurare prin înșelăciune. De lege ferenda însă, dobândirea despăgubirii sau a indemnizației de asigurare prin înșelăciune trebuie să formeze conținutul unei norme distincte, și reamplasată în conținutul capitolului VI „Infracțiuni contra patrimoniului” din partea specială a Codului penal (alături de infracțiunile de escrocherie). Se mai notează că infracțiunile prevăzute la art. 238 din Codul penal al Republicii Moldova sunt înscrise în rândul unor fapte penale ce posedă același obiect juridic de subgrup, în baza căruia sunt disociate de alte infracțiuni economice, ce formează alte subgrupuri.

Cuvinte-cheie: obiect juridic generic, obiect juridic de subgrup, economie națională, credit, împrumut, despăgu- bire și indemnizație de asigurare.

 

DOI: http://doi.org/10.59295/sum3(163)2023_24

Descărcări

Publicat

2023-05-25

Număr

Secțiune

Статьи