ORGANIZAȚIA TRATATULUI DE SECURITATE COLECTIVĂ

Nicolae COȘLEȚ Universitatea de Stat din Moldova

Autori

  • USM ADMIN

Rezumat

Prăbușirea Uniunii Sovietice a lăsat în urmă un spațiu teritorial imens, împărțit între 15 republici care și-au de- clarat independența, nevoite să răspundă prompt la toate provocările în special cele legate de securitate, or problema asigurării securității naționale a statelor fiind întotdeauna în centrul atenției conducerii militare și politice din toate țările fără excepție. Astfel, statele au fost puse în fața unei alegeri, fie să-și dezvolte singure mecanismele de apărare, fie să-și unească eforturile pentru a-și asigura securitatea națională pe bază colectivă.

Prezentul studiu are menirea de a elucida premisele și etapele creării Organizației Tratatului de Securitate Co- lectivă, precum și de a analiza rolul acestei organizații în ceea ce privește asigurarea securității colective a statelor membre. Totodată, sunt prezentate obiectivele și principiile care guvernează activitatea organizației.

Cuvinte-cheie: securitate colectivă, organizație de securitate colectivă, Organizația Tratatului de Securitate Colectivă, Tratatul de securitate colectivă, OTSC, state membre.

 

DOI:  http://doi.org/10.59295/sum3(163)2023_28

Descărcări

Publicat

2023-05-25

Număr

Secțiune

Статьи