PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ALE MARTORILOR ȘI PĂRȚILOR VĂTĂMATE ÎN CADRUL DESFĂȘURĂRII ȘEDINȚELOR DE JUDECATĂ

Daniel CRISTEA Universitatea de Stat din Moldova

Autori

  • USM ADMIN

Rezumat

În Republica Moldova și România, protecția datelor cu caracter personal părților vătămate și martorilor trebuie înțeleasă și privită ca un tot unitar în sprijinul acordat acestora. Instanțele trebuie să adopte reguli și norme clare cu privire atât la confidențialitate cât și la protecția datelor cu caracter personal părților vătămate și martorilor. Noul Regulament general privind protecția datelor și Directiva oferă un cadru legal, actualizat, bazat pe respon- sabilitatea pentru protecția datelor. Acesta urmărește crearea unui cadru unitar privind protecția datelor cu caracter personal, și părților vătămate și martorilor, în cadrul ședințelor de judecată. Acestora trebuie să li se ofere mai multe drepturi și facilități de control asupra propriilor date și, prin urmare, mai multe obligații și responsabilități pentru instanțele de judecată care gestionează date în cadrul desfășurării ședințelor de judecată.

Cuvinte-cheie: protecția datelor cu caracter personal, părți vătămate, martori, ședință de judecată.

 

DOI: http://doi.org/10.59295/sum3(163)2023_29

Descărcări

Publicat

2023-05-25

Număr

Secțiune

Статьи