CONSIDERENTELE RATIFICĂRII PROTOCOLULUI NR. 16 LA CONVENȚIA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI DE CĂTRE REPUBLICA MOLDOVA

Stanislav PAVLOVSCHI Universitatea de Stat din Moldova

Autori

  • USM ADMIN

Rezumat

Uniformizarea standardelor de protecție a drepturilor omului este unul dintre scopurile principale ale Curții Eu- ropene a Drepturilor Omului. Însă, o problemă cu care se confruntă instituția constă în numărul abundent de cereri parvenite de la justițiabilii Înaltelor Părți Contractante. Potrivit celor mai recente date oficiale, un număr de 75 650 cereri sunt pendinte în fața Curții de la Strasbourg. Cu alte cuvinte, Curtea a devenit victima propriului său succes. Una din soluțiile acestei probleme constă în adoptarea unui mecanism consultativ prin intermediul căruia este conso- lidat dialogul judiciar între Curte și instanțele supreme europene. Mecanismul în discuție a fost instituit de Protocolul nr. 16 la Convenție, care urmează a fi ratificat de Republica Moldova. Aceasta ar constitui un instrument important pentru autoritățile judiciare naționale în consolidarea statului de drept și atingerea unui nivel mai înalt de protecție a drepturilor omului.

Cuvinte-cheie: convenția europeană, curtea europeană, protocolul nr. 16, aviz consultativ, instanță supremă.

 

DOI: http://doi.org/10.59295/sum3(163)2023_30

Publicat

2023-05-25

Număr

Secțiune

Статьи