UNELE ABORDĂRI CONCEPTUALE ALE TEMATICII TERORISMULUI

Cristina EJOVA Universitatea de Stat din Moldova

Autori

  • USM ADMIN

Rezumat

Articolul este consacrat studierii definiției terorismului ca fenomen social multilateral, periculos în esența sa. Sunt analizate diferite abordări ale definiției și percepției terorismului în literatura științifică. Analiza științifică a acestei problematici extrem de complexe denotă că există o multitudine de interpretări ale tematicii terorismului și diverse definiții în domeniu. În literatura tematică științifică sunt argumentate cele mai diverse interpretări ale tematicii terorismului și abordări științifice ale analizei lui, fiind identificate o serie de probleme de natură teoretică generală și științifică. Dificultățile în elaborarea unei paradigme legale general acceptate la nivel internaţional a terorismului constă în complexitatea și multiaspectualitatea fenomenului, care reprezintă un sistem în proces de dezvoltare continuă. Diferenţele în abordările conceptuale ale terorismului se explică prin deosebirile dintre sistemele sociale şi statale, prin existenţa diferitor şcoli şi prin complexitatea obiectului de reglementare aflat la intersecţia diferitor ramuri ale dreptului și științelor politice. Cuvinte-cheie: teroare, terorism, terorism internațional, cyberterorism.

 

DOI: http://doi.org/10.59295/sum3(163)2023_31

Descărcări

Publicat

2023-05-25

Număr

Secțiune

Статьи