ASPECTELE SPECIFICE ALE TEORIEI CONTRACTULUI SOCIAL ÎN VIZIUNEA LUI JEAN-JACQUES ROUSSEAU

Autori

  • USM ADMIN

Rezumat

Jean-Jacques Rousseau a fost un mare gânditor, care a contribuit la cristalizarea teoriei contractului social, dând acestei doctrine o finalitate conceptuală. Pe de o parte, ideile filosofului reprezintă continuarea teoriilor lui Thomas Hobbes și John Locke. Pe de altă parte, originalitatea doctrinei lui Jean-Jacques Rousseau se manifestă în finalitatea teoriei sale și profunzimea analizei efectuate. J. J. Rousseau a fost unicul filosof, care a descris societatea modernă ca o degradare a ordinii pre-statale. Importanța teoriei lui Jean-Jacques Rousseau se manifestă în dezvoltarea conceptua- lă a ideologiei democratice, care reprezintă fundamentul filosofic al Marii Revoluții Franceze, Revoluției Americane, legislației revoluționare a Franței, al teoriilor ce au urmat aceste revoluții, cât și al constituționalismului modern. Acest articol reprezintă un studiu dedicat determinării specificului teoriei contractului social în istoria ideilor. În acest context, am tras următoarele obiective: identificarea esenței teoriei contractului social, analiza conceptului drepturilor omului din perspectiva gânditorului, determinarea importanței ideilor filosofului în constituționalismul modern. În cadrul acestei cercetări, ne-am propus să determinăm importanța teoriei contractului social în dreptul constituțional contemporan, în general, și în filosofia lui Jean-Jacques Rousseau, în special.

Cuvinte-cheie: stat, drepturile omului, contract social, constituție, filosofie, revoluție, democrație.

 

DOI: https://doi.org/10.59295/sum3(163)2023_12

Publicat

2023-05-25

Număr

Secțiune

Статьи