INFRACȚIUNEA DE COMPLOT ÎMPOTRIVA REPUBLICII MOLDOVA: DIMENSIUNI JURIDICO-PENALE

Serghei BRÎNZA, VITALIE STATI, Universitatea de Stat din Moldova

Autori

  • USM ADMIN

Rezumat

În cadrul prezentului studiu științific este analizată pentru prima dată infracțiunea de complot împotriva Republicii Moldova, prevăzută de art. 3382 din Codul penal al Republicii Moldova. Sunt interpretate prevederile acestui articol și stabilite condițiile în care se aplică răspunderea penală pentru complotul împotriva Republicii Moldova. Sunt identifica- te particularitățile ce caracterizează modalitățile normative ale acțiunii prejudiciabile prevăzute la art. 3382 din Codul pe- nal al Republicii Moldova. Este stabilită relația dintre acest articol, pe de o parte, și art. 324, 328, 333, 337, 338, 3381 și 3401 din Codul penal al Republicii Moldova, pe de altă parte. Autorii speră că rezultatele, obținute în cadrul investigației de față, vor impulsiona și vor înlesni aplicarea în practică a art. 3382 din Codul penal al Republicii Moldova.

Cuvinte-cheie: complot, securitatea statului, stat străin, organizație străină, entitate anticonstituțională, persoa- nă publică, persoană cu funcție de răspundere, persoană cu funcție de demnitate publică, concurs de infracțiuni, concurență de norme.

DOI: http://doi.org/10.59295/sum8(168)2023_01

Descărcări

Publicat

2023-12-12

Număr

Secțiune

Статьи