RĂSPUNDEREA PENALĂ PENTRU RECRUTAREA ILEGALĂ A MIGRANȚILOR ÎN ERA DIGITALĂ

Mihaela BOTNARENCO, Ion COJOCARI, Universitatea de Stat din Moldova

Autori

  • USM ADMIN

Rezumat

În epoca digitală, traficul de migranți și recrutarea ilegală devin tot mai complexe. Articolul analizează modul în care tehnologia digitală influențează aceste probleme și propune reconceptualizarea infracțiunii de organizare a migrației ilegale în Republica Moldova pentru a include elementele traficului de migranți, conform Protocolului TIM. În Republica Moldova, legislația trebuie să se adapteze pentru a combate eficient aceste infracțiuni în mediul digital, asigurând protecția drepturilor migranților. De asemenea, se subliniază diferența dintre traficul de migranți și traficul de persoane, evidențiind necesitatea unor abordări legislative distincte. Cooperarea internațională și protecția victimelor sunt, de asemenea, discutate pentru dezvoltarea unui cadru legal comprehensiv. În concluzie e subliniat importanța adaptării legislative pentru a preveni și combate traficul de migranți și recrutarea ilegală în era digitală, asigurând un mediu mai sigur pentru migranți.

Cuvinte-cheie: migrație, era digitală, trafic de persoane, recrutare Ilegală, cadru legal, cooperare internațională, protecția drepturilor migranților.

DOI: http://doi.org/10.59295/sum8(168)2023_03

Publicat

2023-12-12

Număr

Secțiune

Статьи