ASIGURAREA CONLUCRĂRII EFICIENTE A SERVICIILOR PUBLICE DECONCENTRATE

Svetlana SLUSARENCO, Universitatea de Stat din Moldova

Autori

  • USM ADMIN

Rezumat

În acest articol se pune în discuție problematica privind administraţia publică centrală de specialitate, care îşi des- făşoară activitatea respectând principiile organizaţionale, unul dintre ele fiind desconcentrarea serviciilor publice. De asemenea, activitatea administrației publice centrale de specialitate este ghidată și de principii funcţionale, în prim- plan fiind cel care vizează colaborarea interinstituţională. Principiul desconcentrării presupune recunoaşterea unei anumite puteri de decizie, în favoarea agenţilor statului repartizaţi pe întreg teritoriul ţării (servicii publice descon- centrate). Atribuția de coordonare generală a activităţii serviciilor publice desconcentrate de către Oficiul teritorial al Cancelariei de Stat nu se rezumă doar la monitorizarea activității serviciilor publice desconcentrate, dar contribuie și realizează colaborarea cu subdiviziunile teritoriale.

Cuvinte-cheie: principii, desconcentrare, autoritate publică locală, servicii publice desconcentrate, colaborare, interese comune.

DOI: http://doi.org/10.59295/sum8(168)2023_04

Descărcări

Publicat

2023-12-12

Număr

Secțiune

Статьи