INTEGRITATEA - RAȚIUNEA DE „A FI” ȘI NECESITATE DE MODERNIZARE

Rodica CIOBANU, Universitatea de Stat din Moldova

Autori

  • USM ADMIN

Rezumat

Pe fundalul aspirațiilor europene ala Republicii Moldova se înregistrează priorități care necesită a fi evaluate, prezentate și trecute printr-o abordare critică care să identifice aspecte specifice prin prisma unor dimensiuni (sociale, etice și juridice), care definesc probleme și impedimente, dar și prioritățile în spiritul solidarității și consensului soci- al, a încrederii într-un viitor prosper și o societate care creează oportunități cetățenilor săi pentru dezvoltare.

În acest conținut, în temeiul principiului rațiunii suficiente se dezvoltă subiectul integrității în cheia unei premise suficiente și necesare pentru dezvoltarea Republicii Moldova și aderarea la comunitatea țărilor europene. Se pune problematica integrității prin prisma necesității de modernizare a activității instituțiilor de drept, pentru asigurarea unei ordini juridice în care drepturile omului sunt protejate.

Cuvinte-cheie: integritate, strategie, democratizare, drepturi, profesionalism, schimbare, modernizare.

DOI: http://doi.org/10.59295/sum8(168)2023_08

Descărcări

Publicat

2023-12-12

Număr

Secțiune

Статьи