DREPTURILE SOMATICE. CONCEPTE FUNDAMENTALE

Ion GUCEAC, Universitatea de Stat din Moldova

Autori

  • USM ADMIN

Rezumat

Necesitatea abordării acestui subiect este determinată, în mare măsură, de interesul modest al oamenilor de știință moldoveni pentru drepturile somatice. O dificultate este și absența prevederilor dedicate acestor drepturi în conținutul legislației naționale. În aceste împrejurări, noutatea subiectului abordat este evidentă, mai ales pentru spațiul local de cercetare în domeniul științelor juridice. În acest context, relevăm necesitatea succesiunii de la studiul fragmentar la o analiză cuprinzătoare și fundamentală a problematicii drepturilor somatice, pentru identificarea nu numai a soluțiilor științifice, ci și a celor normative.

Cuvinte-cheie: drepturi fundamentale, drepturi subiective, drepturi somatice, corp uman, obiecte biologice, drep- turi individuale, identitatea ființei umane, dreptul de a dispune de propriul corp, drepturi reproductive, somatologie juridică.

DOI: http://doi.org/10.59295/sum8(168)2023_09

Descărcări

Publicat

2023-12-12

Număr

Secțiune

Статьи