PARTICULARITĂȚILE ȘI PROBLEMELE PROCEDURII DE URMĂRIRE ȘI JUDECARE A UNOR INFRACȚIUNI FLAGRANTE

Dumitru ROMAN, Universitatea de Stat din Moldova

Autori

  • USM ADMIN

Rezumat

În cazul unor infracțiuni flagrante poate fi aplicată procedura specială, care prevede anumite derogări de la procedura generală. Această procedură specială este una sumară și urgentă. În practică procedura specială de urmărire și judecare a infracțiunilor flagrante se aplică la discreția organului de urmărire penală și a procurorului. Astfel, procedura specială în cazul infracțiunilor flagrante este facultativă. Pentru aplicarea frecventă a procedurii speciale propunem obligația procurorul să dispună prin ordonanță efectuarea urmăririi penale în termen redus și aplicarea dispozițiilor legii privind procedura sumară, dacă la începerea urmăririi penale nu s-a întocmit proces – verbal în condițiile art. 515 C.proc.pen.

Cuvinte-cheie: infracțiune flagrantă, procedură specială sumară, termen rezonabil redus, proces – verbal de constatare, ordonanță de punere sub învinuire și trimitere a cauzei în judecată.

DOI: http://doi.org/10.59295/sum8(168)2023_12

Descărcări

Publicat

2023-12-12

Număr

Secțiune

Статьи