ZERO CREATIVITATE

Natalia CRECIUN, Cristina POPOVICI, Moldova State University

Autori

  • USM ADMIN

Rezumat

Creativitatea pare să fi devenit o adevărată tendință pentru generația noastră, centrele educaționale pentru copii și tineri, centrele de cercetare, antreprenorii, angajatorii căutând personalități creative pentru a schimba realitatea și mentalitatea. Formarea profesioniștilor creativi este și un domeniu încadrat în misiunea învățământului superior, la toate etapele de implementare a Declarației de misiune. Și, totul este bine, până când ne dăm seama că este lipsă de creativitate sau creativitatea este valorificată în direcții greșite. Scopul lucrării este de a găsi motivații pentru ex- plorarea și exploatarea abilităților creative, chiar și în cazuri de „zero creativitate”, precum și de a găsi soluții pentru prevenirea fenomenului de creativitate negativă (răuvoitoare). În concluzie, subiectul examinat a generat mai multe întrebări decât răspunsuri, fiind o chestiune de curaj, de conștiință sau de orice altceva, dacă îndrăznim să fim vocali în demonstrarea unor abilități creative pozitive în vremuri și contexte de răscruce.

Cuvinte-cheie: creativitate, competențe creative, creativitate pozitivă, creativitate negativă, tăcere, voce.

DOI: http://doi.org/10.59295/sum8(168)2023_13

Publicat

2023-12-12

Număr

Secțiune

Статьи