CORUPȚIA CA FACTOR DETERMINANT AL ÎNCĂLCĂRII DREPTURILOR OMULUI

Stela BOTNARU, Universitatea de Stat din Moldova Veronica POZNEACOVA, Consiliul pentru egalitate

Autori

  • USM ADMIN

Rezumat

Corupția reprezintă un fenomen negativ prezent în mai multe sfere ale vieții sociale a Republicii Moldova. În con- formitate cu datele statistice prezentate de către CNA, printre cele mai afectate domenii se numără în special sistemul judecătoresc și organele de drept, instituțiile publice centrale și locale, precum și sfera educației și sănătății publice. Prezența sistematică a actelor de corupție afectează direct respectarea drepturilor fundamentale ale omului, precum accesul liber la justiție, dreptul la sănătate și dreptul la educație. În cadrul studiului dat ne propunem să analizăm statutul subiecților care comit acte de corupție, instituțiile în care este prezent acest fenomen, percepția cetățenilor cu privire la impactul actelor de corupție asupra respectării drepturilor omului. Scopul cercetării se rezumă la stabilirea impactului actului de corupție asupra gradului de respectare a drepturilor omului în Republica Moldova prin analiza datelor statistice prezentate de către CNA, Oficiul Avocatului Poporului și ONG.

Cuvintele-cheie: corupție, drepturile omului, infracțiune, subiect, autoritate publică, educație.

DOI:  http://doi.org/10.59295/sum8(168)2023_14

Publicat

2023-12-12

Număr

Secțiune

Статьи