N THE MATERIAL OBJECT OF THE CRIMINAL OFFENCES PROVIDED BY ART. 290, ART. 291, ART. 292 CC RM: PENAL ANALYSIS, CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS

Лилия ГЫРЛА, Молдавский Государственный Университет

Autori

  • USM ADMIN

Rezumat

Acest articol științific este consacrat analizei juridico-penale a armelor de foc, a componentelor acestora, a

dispozitivelor explozive și a substanțelor explozive din punctul de vedere al recunoașterii acestora în calitate de obiect material al infracțiunilor săvârșite în domeniul traficului ilicit al acestora (art. 290, art. 291, art.292 din Codul penal al Republicii Moldova). S-a demonstrat că părțile principale ale armelor de foc nu se încadrează în câmpul vizual al legiuitorului, iar structura articolelor 290 și 292 din Codul penal al Republicii Moldova ar trebui revizuită în ceea ce privește sistematizarea subiecților infracțiunilor.

În condițiile contemporane, traficul ilicit de arme, componente ale acestora, dispozitive explozive și substațe explozive constituie o infracțiune cu caracter internațional, iar, respectând principiul universalității în dreptul penal, statele părți la convențiile internaționale din zona desemnată sunt obligate să urmărească și să pedepsească toate persoanele (organizatori, instigatori, făptuitori și complici) în toate etapele (pregătirea, tentativa, infracțiunea finalizată) ale săvârșirii oricărei infracțiuni din sfera circulației ilegale a acestor bunuri.

Cu toate acestea, am analizat experiența legislativă a unor țări din sistemul de drept anglo-saxon (SUA și India) pentru a clarifica și identifica trăsăturile incriminarii traficului ilicit de arme, componente ale acestora, dispozitive explozive și explozivi în aceste state.

Cuvinte-cheie: arme, arme de foc, componente ale armelor de foc, dispozitive explosive, substanțe explozive, trafic ilicit.

DOI: http://doi.org/10.59295/sum8(168)2023_16

Publicat

2023-12-12

Număr

Secțiune

Статьи