PREVENIREA INFRACȚIUNILOR PRIN AJUSTAREA CONȚINUTURILOR EDUCAȚIONALE LA DINAMICA SOCIUMULUI: ARGUMENT PENTRU INDIVIDUALIZAREA PROCESULUI EDUCAȚIONAL

Victoria SAMOILENCO, Universitatea de Stat din Moldova

Autori

  • USM ADMIN

Rezumat

Educația populației nu poate fi realizată fără a ține cont de dinamica proceselor sociale. De acest fapt trebuie să se țină cont mai ales la nivelul educației formale. O abordare corectă a conținuturilor educaționale determină soluționarea și prevenirea multor probleme sociale, în special criminalitatea, deoarece educația este cel mai la în- demână instrument prin care putem influiența pozitiv comportamentul oamenilor. În cazul specific al Republicii Moldova, dezvoltarea abilităților emoționale și civice în contextul procesului instructiv-educativ este de o importanță deosebită în acest moment. De altfel, în structura criminalității din Republica Moldova se reflectă cele mai grave probleme sociale: corupția, violența în familie, atitudinea ostilă față de sistemul de impozite și taxe, alcoolismul, nesiguranța în traficul rutier etc. Remediile pentru acestea venite din sectorul justiției s-au arătat ineficiente. Doar în domeniul educației mai există speranță și în același timp doar instituțiile de învățământ pot îndeplini rolul preventiv, de educare și informare a populației prin cultivarea valorilor prosociale și nicidecum legea prin intermediul pedepsei, care are numai capacitatea de a ține în frâu pornirile negative ale oamenilor, dar nu și să-i determine să acționeze prosocial din convingere.

Cuvinte-cheie: competențe, conținuturi educaționale, criminalitate, devianță comportamentală.

DOI: http://doi.org/10.59295/sum8(168)2023_28

Descărcări

Publicat

2023-12-12

Număr

Secțiune

Статьи