INTEGRITATEA – UN STATUS QUO AL CONDUITEI JUDICIARE

Valeria URSU, Universitatea de Stat din Moldova

Autori

  • USM ADMIN

Rezumat

Prezentul articol vine să conceptualizeze noțiunea de integritate ca un status quo al conduitei judiciare, abordat prin prisma valorilor consacrate în Principiile de la Bangalore privind Conduita Judiciară. Analiza integrității ca și componentă a conduitei judiciare, se va prezenta printr-o incursiune în accepțiunile teoretice ale acestei valori rapor- tată la analiza literaturii internaționale și naționale pertinente care definesc și explică conceptul de integritate etică și financiară a judecătorilor, precum și principiile aplicabile acesteia. Lucrarea urmărește abordarea perspectivei de reformare a justiției în contextul acordării statutului de țară candidat pentru aderarea la Uniunea Europeană pentru Republica Moldova.

Cuvinte-cheie: integritate etică, integritate financiară, principii, conduită judiciară, reformarea justiției.

DOI: http://doi.org/10.59295/sum8(168)2023_29

Descărcări

Publicat

2023-12-12

Număr

Secțiune

Статьи