FECTELE DECIZIEI CJUE DIN CAUZA C-520/21 ÎN PRIVINȚA DESPĂGUBIRII CONSUMATORULUI PENTRU PREJUDICIILE CAUZATE DE CLAUZELE ABUZIVE FOLOSITE ÎN CONTRACTELE DE CREDIT BANCAR

Mircea GROZAVU, Universitatea de Stat din Moldova

Autori

  • USM ADMIN

Rezumat

După pronunțarea Deciziei Curții de Justiție a Uniunii Europene din Cauza C-520/21, devin observabile indicii cu privire la evoluția condițiilor și a modalităților în care se realizează repunerea în situația anterioară anulării clauzelor abuzive din contractele de credit bancar de consum, precum și a modului în care se realizează reparația prejudiciului cauzat de folosirea de către profesionist a clauzelor abuzive.

Scopul realizării prezentului articol îl reprezintă documentarea acestor modificări în eventualitatea armonizării legislației naționale pentru actualizarea protecției juridice pentru drepturile consumatorilor, atât din prisma efectelor pe care le are această decizie cu privire la nulitatea de protecție, cât și din prisma efectelor pe care le are această decizie și cu privire la dreptul părților din contractul de credit să solicite daune-interese în cazul anulării contractului de credit.

Cuvinte-cheie: clauze abuzive, nulitate, restabilire situație anterioară, protecția consumatorilor, armonizarea legislației.

DOI: http://doi.org/10.59295/sum8(168)2023_30

Descărcări

Publicat

2023-12-12

Număr

Secțiune

Статьи