PREVENIREA ȘI COMBATEREA FEMICIDULUI ÎN REPUBLICA MOLDOVA

Diana CHEIANU-ANDREI, Universitatea de Stat din Moldova

Autori

  • USM ADMIN

Rezumat

Femicidul (omorul femeilor/fetelor de către bărbați) este o forma extremă de manifestare a violenței față de femei și fete și este influențată de ură, dispreț, plăcere, orgoliu. Aceasta poate avea loc atât în sfera privată, cât și cea pu- blică, agresorii fiind frecvent parteneri intimi, membri ai familiei sau persoane care cunosc victima. Prezentul articol prezintă analiza cazurilor de femicid care s-au produs, în anul 2022, în Republica Moldova și acțiunile întreprinse de autorități în prevenirea și combaterea acestui fenomen. Autoarea a analizat cazurile soldate cu deces care au ajuns în atenția Comisiei de monitorizare și analiză a cazurilor de violență în familie soldate cu deces sau cu vătămare gravă a integrității corporale a victimelor, particularitățile cazurilor de femicid, profilul victimelor și agresorilor, măsurile de prevenire și pedepsele aplicate de diferite instituții, evidențiind unele probleme sistemice și practici defectuoase care trebuie remediate.

Cuvinte-cheie: femicid, omucid, violență în familie, agresori, factori de gen, stereotipuri, factori de risc, factori de protecție, echipe multidisciplinare.

DOI: http://doi.org/10.59295/sum8(168)2023_32

Descărcări

Publicat

2023-12-12

Număr

Secțiune

Статьи