SCRISOAREA DE TRĂSURĂ ȘI LICENȚA UNIONALĂ - INSTRUMENTE CONFIRMATIVE PRIVIND EXECUTAREA CONTRACTULUI DE TRANSPORT RUTIER INTERNAȚIONAL DE MĂRFURI PE TERITORIUL UNIUNII EUROPENE

Elena BAJUREA - OSTROFEȚ, Universitatea de Stat din Moldova

Autori

  • USM ADMIN

Rezumat

Prezentul articol înglobează caracteristicele și modalitatea de funcționare a raportului scrisoarea de trăsură – licență comunitară în cadrul efectuării operațiunilor de transport rutier internațional de mărfuri inclusiv pe teritoriul Uniunii Europene. În condițiile în care licența comunitară poate fi identificată în calitate de analog al autorizației C.E.M.T., eliberată în exclusivitate pe teritoriul Uniunii Europene, descrierea conținutului, particularităților, precum și modului de obținere a acesteia constituie un aspect care prezintă interes pentru studiul legislației Uniunii Europe- ne în domeniul transportului internațional rutier de mărfuri. Întrucât în lipsa acesteia, scrisoarea de trăsură nu poate produce efecte juridice pe teritoriul spațiului comunitar, se atestă necesitatea examinării speței nominalizate prin prisma cadrului multilateral existent și a legislației Uniunii Europene care reglementează operațiunile de transport internațional rutier de mărfuri.

Cuvinte-cheie: scrisoare de trăsură, licență comunitară, convenție, regulament, Uniunea Europeană, transporta- tor, expeditor, C.E.M.T., autovehicul, marfă.

DOI: http://doi.org/10.59295/sum8(168)2023_34

Publicat

2023-12-12

Număr

Secțiune

Статьи