PRESTATORUL DE SERVICII MEDICALE – GARANT EFECTIV AL REALIZĂRII DREPTURILOR PERSOANEI ASIGURATE ÎN SISTEMUL ASIGURĂRII OBLIGATORII DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ

Ion GUCEAC Jr., Universitatea de Stat din Moldova

Autori

  • USM ADMIN

Rezumat

Serviciile medicale sunt o componentă esențială a societății noastre moderne, cu impact direct asupra nivelului de sănătate a populației. Prestatorii de servicii medicale au un rol crucial în acest proces, furnizând asistență medicală, diagnostic și tratament pentru o varietate de afecțiuni.

Prestatorii de servicii medicale reprezintă interfața principală între persoanele asigurate și sistemul AOAM, și sunt res- ponsabili pentru acordarea de îngrijiri medicale de calitate în virtutea obligațiilor stabilite prin acte normative. De aseme- nea, aceștia joacă un rol important în gestionarea problemelor de sănătate publică, cum ar fi epidemiile și pandemiile, fiind responsabili de diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor infecțioase și de a furniza informații prețioase populației.

Prezentul demers științific evidențiază principalele obiective și atribuții ale prestatorilor de servicii medicale cu tangență nemijlocită asupra persoanei asigurate, fără a pune la îndoială impactul prestatorilor de servicii farmaceuti- ce. Raționamentul fiind de a nu îngreuna conținutul informațional al demersului și a rezerva, în acest sens, un obiect de cercetare pentru un alt articol științific. Prezentul articol vine să sistematizeze într-o expunere laconică tipurile de presatori de servicii medicale din țară. Am examinat toate tipurile de prestatori de servicii medicale din țară și am identificat prestatorii de servicii medicale cu atribuții specifice în domeniu. Or, marea majoritate a prestatorilor au sarcini și obligații legale similare, dat fiind că au în comun același obiectiv: asigurarea sănătății populației.

Cuvinte-cheie: sănătate, ocrotirea sănătății, asigurarea obligatorie de asistenţă medicală, asigurat, persoană asigurată, prestator de servicii medicale, pacient, prestatori privați, prestatori publici.

DOI: http://doi.org/10.59295/sum8(168)2023_35

Descărcări

Publicat

2023-12-12

Număr

Secțiune

Статьи