DIPLOMAȚIA MULTILATERALĂ A UNIUNII EUROPENE: PARTENERIATE PENTRU PROMOVAREA DEMOCRAȚIEI

Selena STEJARU, Universitatea de Stat din Moldova

Autori

  • USM ADMIN

Rezumat

Prezentul articol supune analizei efortul Uniunii Europene de a contribui la o nouă generație de parteneriate menite

să consolideze cooperarea internațională prin colaborarea în și cu organizațiile multilaterale și regionale, precum și alți parteneri care împărtășesc valori democratice. În acest context, articolul oferă o imagine de ansamblu asupra unui do- meniu larg, divers și important al practicii diplomatice moderne, elucidând conceptele de „diplomație multilaterală” și „multilateralism”. Pornind de la teoriile relațiilor internaționale, din perspectiva realismului și liberalismului, obiectivul de cercetare rezidă în reliefarea angajamentului Uniunii Europene de a sprijini partenerii săi și a contribui la multilat- eralismul bazat pe norme. Întrucât principiile democratice și protejarea drepturilor omului sunt elementele de bază ale identității UE și sunt adânc înrădăcinate în politica sa externă, Uniunea a promovat inițiative importante la nivel intern, cât și extern. Acestea vizează o monitorizare sistematică, dar și urmărirea angajamentelor bilaterale cu țările partenere pentru a promova agenda multilaterală și a promova protejarea democrației și a drepturilor omului la nivel global.

Cuvinte-cheie: Uniunea Europeană, diplomație multilaterală, multilateralism, parteneriat, democrație, drepturile omului.

DOI: http://doi.org/10.59295/sum8(168)2023_36

Publicat

2023-12-12

Număr

Secțiune

Статьи