EVALUAREA EFICIENȚEI CONTROLULUI FINANCIAR AL ENTITĂȚII PRIN PRISMA IDENTIFICĂRII INFLUENȚEI FACTORILOR DE RISC

Daria ROTARU Academia de Studii Economice a Moldovei

Autori

  • USM ADMIN

Rezumat

Instrumentele controlului financiar al entității reprezintă componentele de bază ale sistemului de control intern organizat de conducerea entității cu scopul gestionării fiabile și eficiente a sistemului financiar. Scăderea eficacității măsurilor de control va afecta imediat calitatea sistemului de management în ansamblu. Obiectivul studiului rezidă în determinarea unei metode de evaluare a eficienței controlului financiar al entității pe baza aprecierii influenței factorilor de risc pe exemplul riscului inexactității datelor contabile. Cuvinte-cheie: control financiar, factori de risc, informație contabilă, evaluarea riscului.

Publicat

2020-11-02

Număr

Secțiune

Articole