ASPECTE ORGANIZAȚIONALE ALE SISTEMULUI DE CONTROL INTERN PRIN ALINIEREA LA eTOM

Rodica POPUȘOI Universitatea de Stat din Moldova

Autori

  • USM ADMIN

Rezumat

Serviciile de telecomunicații sunt o activitate economică preponderent nouă, însă noutățile inovațional-tehnice legate de acest sector sunt într-o ascensiune impresionantă, iată de ce provocările în fața operatorilor telecom sunt evidente. În acest sens, este indispensabilă aplicarea diferitor practici din experiența la nivel internațional, care vin să soluționeze sau să faciliteze procesele operaționale, financiare și de management în sfera industriei telecomunicațiilor. La nivel de întreprindere prestatoare de servici de telecomunicații, menținerea unei bune funcționalități a proceselor operaționale se bazează pe existența unui funcțional bine pus la punct, inclusiv pe un sistem de control intern care să monitorizeze procesele în cadrul întreprinderii, mai ales procesele care au finalitate financiară. Cuvinte-cheie: control intern, telecomunicații, eTOM.

Publicat

2020-11-02

Număr

Secțiune

Articole