IMPACTUL MODIFICĂRILOR ÎN LEGISLAȚIA CONTABILĂ ASUPRA CALITĂȚII RAPORTĂRII FINANCIARE

Sergiu SOIMU, Galina BĂDICU Academia de Studii Economice a Moldovei

Autori

  • USM ADMIN

Rezumat

În Republica Moldova, reforma în domeniul contabilității este influențată de schimbările profunde care au loc în sfera economicului, sub inerția procesului de globalizare. În prezentul articol ne-am propus să examinăm conținutul și modul de implementare a principalelor modificări la Standardele Naționale de Contabilitate, care au intrat în vigoare la 01 ianuarie 2020. Scopul acestor modificări rezidă în ajustarea prevederilor standardelor existente în concordanță cu prevederile Directivei 2013/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26.06.2013 privind situațiile financiare anuale, situațiile financiare consolidate și rapoartele conexe ale anumitor tipuri de entități. Cert este faptul că operarea modificărilor în standardele de contabilitate a fost condiționată de anumiți factori de influență relevați de autori în prezentul articol. Iar descrierea materialului s-a datorat utilizării metodelor de analiză și sinteză a unor lucrări de specialitate relevante, studii de cercetare, a prevederilor Legii contabilității și raportării financiare, a ordinelor Ministerului Finanțelor privind modificările actuale, precum și aplicării elementelor de comparație, inducție și deducție. Cuvinte-cheie: modificări în legislația contabilă a Republicii Moldova, Legea contabilității și raportării financiare, raportare financiară, situații financiare individuale, imagine fidelă, categorii de entități.

Publicat

2020-11-02

Număr

Secțiune

Articole