ASPECTE PROBLEMATICE AFERENTE CONTABILITĂȚII CONTRACTELOR DE SOCIETATE CIVILĂ ÎN CONDIȚIILE PARTENERIATULUI PUBLIC-PRIVAT

Mihai POPOVICI Academia de Studii Economice a Moldovei

Autori

  • USM ADMIN

Rezumat

Contabilitatea contractelor de societate civilă este un subiect discutat în permanență în mediul științific, dar și de către practicieni, din cauza faptului că există unele interpretări diferite ale standardelor naționale și internaționale. De curând au fost aprobate și Indicațiile metodice privind particularitățile contabilității în procesul realizării parteneriatului publicprivat, care ar fi trebuit să răspundă la multe întrebări, însă și acestea conțin subiecte interpretabile. Una dintre problemele care apar la acest subiect și care au fost abordate în prezentul articol este modul de determinare a costului de intrare al imobilizării corporale rămase în proprietatea partenerului privat la partajarea rezultatului obținut în cadrul unui contract de societate civilă, în condițiile parteneriatului public-privat. Cuvinte-cheie: contract de societate civilă, parteneriat public-privat, imobilizări corporale, cost de intrare, angajament comun.

Publicat

2020-11-02

Număr

Secțiune

Articole