МНОГОСЛОЙНЫЕ НОСИТЕЛИ ОПТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ НА БАЗЕ КАРБАЗОЛСОДЕРЖАЩИХ СОПОЛИМЕРОВ

Игорь ДЕМЕНТЬЕВ*, Аркадие КИРИЦА**, Ион АНДРИЕШ***, Штефан РОБУ, Галина ДРАГАЛИНА, Думитру МИТКОВ Кафедра аналитической и органической химии *НИЛ физики многослойных структур и молекулярного магнетизма **НИЛ фототермопластической записи ***Кафедра прикладной информатики

Autori

  • USM ADMIN Studia Universitas Moldaviae

Rezumat

Au fost elaboraţi purtători de informaţie optică cu un strat şi cu două straturi funcţionale şi studiate proprietăţile lor electrofotografi ce. În calitate de material fotosensibil au fost folosiţi copolimeri pe bază de carbazoliletilmetacrilat cu octilmetacrilat şi copolimeri de N-vinilcarbazol cu 1-octenă. S-a demonstrat că fi lmul fototermoplastic cu straturi fotosensibil şi termoplastic separate posedă caracteristici de înregistrare mai avansate faţă de cele ale fi lmului cu un singur strat. Purtătorul poate fi utilizat pentru înregistrare în timp real a imaginilor atât fotografi ce, cât şi holografi ce.

Biografie autor

USM ADMIN, Studia Universitas Moldaviae

Web programator

Publicat

2009-01-01

Număr

Secțiune

Articole