EVALUAREA VARIAȚIEI SOMACLONALE LA PLANTELE DE TRITICALE REGENERATE DIN EMBRIONI MATURI PRIN CULTURA IN VITRO ȘI IRADIERE CU RAZE GAMA

Renata CIOBANU Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor al USM

Autori

  • USM ADMIN

Rezumat

Regeneranții de triticale (SC0) a 3 genotipuri (Ingen 35, Ingen 93, 188TR5021) au fost obținuți prin caluso- geneză din embrionii maturi, supuși iradierii gama (150 Gy). Evaluarea somaclonelor a evidențiat modificări asupra caracterelor cantitative: talia plantei, numărul de frați fertili, lungimea spicului principal, numărul de internoduri, numărul de boabe, greutatea boabelor per plantă. S-a constatat că cultura in vitro și iradierea cu raze gama a indus variații semnificative la nivel de 95–99,9% a caracterelor studiate la somaclonele SC1 și SC2 de triticale. Caracterele biomorfologice: talia plantei, lungimea spicului principal, numărul de boabe și greu- tatea boabelor au atins valori mai mari decât martorul la somaclonele SC2 derivate de la genotipul Ingen 93(in vitro) și 188 TR5021(RAD). Analiza varianței, denotă că contribuţia maximă a manifestat genotipul (30,77%) și interacțiunea factorilor genotip-RAD (17,28-41,62%), genotip–cultura in vitro (21,32–40,45%) în dependenţă de caracter (99.9%). Rezultatele obținute confirmă contribuția factorilor cercetați în extinderea variabilității genetice la triticale.

Cuvinte-cheie: variabilitate, in vitro, radiație gama, calusogeneză, somaclone de triticale, caractere cantitative.

 

DOI: https://doi.org/10.59295/sum1(171)2023_02

Descărcări

Publicat

2023-07-27

Număr

Secțiune

Articole