THE INFLUENCE OF TEMPERATURE ON VARIABILITY OF MALE GAMETOPHYT TRAITSINTHE PROGENYOFVIRUS-INFECTEDTOMATOGENOTYPES

Татьяна САЛТАНОВИЧ, Лариса АНДРОНИК, Людмила АНТОЧ, Ана БУЛДУМАК Институт генетики, физиологии и защиты растений, Молдавский государственный университет

Autori

  • USM ADMIN

Rezumat

A fost studiată acțiunea factorului termic asupra funcționalității gametofitului masculin la descendenții de tomate infectați cu virusul mozaicului tutunului (VMT) și virusul aspermiei tomatelor (VAT). S-a stabilit, că influența temperaturii înalte asupra gametofitului masculin la descendenții VMT/VAT provoacă modificarea caracterelor funcționale ale gametofitului masculin. Efectul produs este controlat în mare măsură de temperatura 78,1...81,5% (pentru viabilitatea polenului), iar variația dimensiunilor tuburilor polinice este determinată de temperatura și interacțiunea factorilor (75,6%). Analiza individuală a structurilor spectrelor de variație a indicilor gametofitului masculin pentru fiecare genotip a scos în evidență diferențe semnificative în sensibilitatea acestora la acțiunea factorilor ce cauzează variabilitatea, fapt ce a permis gruparea genotpurilor după reacția la stres, cât și prognoza răspunsului la etapa de sporofit. În baza datelor obținute au fost evidențiate genotipuri cu nivel de termorezistență înaltă pentru includerea ulterioară a acestora în procesul ameliorativ.

Сuvinte-cheie: tomate, virus, stres termic, polen, tuburi polinice, viabilitatea polenului, variabilitate, rezistență.

 

DOI: https://doi.org/10.59295/sum1(171)2023_03

Publicat

2023-07-27

Număr

Secțiune

Articole