DIVERSITATEA TAXONOMICĂ A COLECȚIEI DE PLANTE MEDICINALE DIN GRĂDINA BOTANICĂ NAȚIONALĂ (INSTITUT) ,,AL. CIUBOTARU”

Nina CIOCÂRLAN Grădina Botanică Națională (Institut) ,,Al. Ciubotaru”, Republica Moldova

Autori

  • USM ADMIN

Rezumat

Lucrarea prezintă date noi despre starea actuală a Colecției de Plante Medicinale din Grădina Botanică Națională (Institut) ,,Al. Ciubotaru”, dinamica de creștere a numărului de taxoni în decursul ultimului deceniu, căile de mobilizare şi menținere a genofondului. Sunt prezentate rezultatele inventarierii și componența taxonomică a colecției de plante medicinale. Actualmente colecția de plante medicinale însumează 367 taxoni, încadrați în 3 filumuri, 5 clase, 66 familii şi 184 genuri. În perioada 2013-2022 colecția a fost completată cu 82 taxoni obținuți prin schimbul internațional de semințe (Index Seminum), precum și din flora spontană locală.

Cuvinte-cheie: plante medicinale, colecţii ex-situ, mobilizare, componență taxonomică.

 

DOI: https://doi.org/10.59295/sum1(171)2023_04

Descărcări

Publicat

2023-07-27

Număr

Secțiune

Articole