ASPECTE PRIVIND STUDIUL UNOR SPECII AROMATICE DIN GENUL AGASTACHE GRONOV

Maricica COLŢUN, Alina BOGDAN ,,Alexandru Ciubotaru” National Botanical Garden (Institute), Chişinău, Republic of Moldova Elvira GILLE ,,Stejarul” Biological Research Center, Piatra Neamţ, Romania

Autori

  • USM ADMIN

Rezumat

Studiul este consacrat domeniului de introducere, conservare și valorificare a plantelor aromatice și medicinale,

care reprezintă surse inepuizabile de materii prime pentru industria de medicamente, cosmetică și alimentară. Lucrarea este axată pe evaluarea perspectivelor de introducere a 4 specii din genul Agastache Gronov: Agastache foeniculum ( Pursh) Kuntze, Agastache rugosa (Fisch & C. A Mey.) O. Kuntze, Agastache urticifolia (Benth.) Kuntze, Agastache nepetoides L., specii mai puțin investigate, dar valoroase din punct de vedere terapeutic. Studiile au vizat cercetarea sub aspect bio-ecologic și fitochimic a plantelor, în scopul evidențierii particularităților biomorfologice, conținutului în ulei volatil și a posibilității de valorificare în diverse domenii ale economiei naționale. Produsele naturale sunt departe de a fi o sursă epuizată de remedii, acestea continuă să furnizeze compuși cu masă moleculară mică, cu proprietăți biologice importante, care pot fi exploatate în scopuri farmaceutice.

Cuvinte-cheie: Agastache, plante aromatice, introducere, valorificare, ulei volatile.

 

DOI: https://doi.org/10.59295/sum1(171)2023_05

Publicat

2023-07-27

Număr

Secțiune

Articole