EVOLUȚIA REGLEMENTĂRILOR ÎN DOMENIUL PESCUITULUI, PROTECȚIEI ȘI FOLOSIRII RESURSELOR BIOLOGICE ACVATICE NATURALE

Dumitru BULAT, Nicolae ȘAPTEFRAȚI, Denis BULAT Institutul de Zoologie al Universității de Stat din Moldova Gheorghe AVORNIC Universitatea de Studii Politice și Economice Europene ,,Constantin Stere”

Autori

  • USM ADMIN

Rezumat

Măsurile de reglementare a pescuitului în Republica Moldova care s-au aplicat de-a lungul anilor în ecosiste- mele naturale nu au fost întotdeauna eficiente – fie prin organizarea defectuoasă a exploatării resurselor piscicole, nerespectarea regimului de pescuit, neevaluarea stării resurselor piscicole, ineficacitatea măsurilor ameliorativ- piscicole ș.a., sau prin imperfecțiunea cadrului normativ.

În lucrarea de față în premieră se face o analiză a actelor normative existente în domeniul protecției resurselor biologice acvatice din Republica Moldova în aspect istoric și de conținut. De asemenea, s-a încercat integrarea armonioasă a rezultatelor științifice din domeniul ihtiologiei în cel al dreptului mediului.

În urma abordării multisistemice al cadrului normativ existent în domeniul exploatării și protecției resurse- lor biologice acvatice s-au înaintat recomandări și propuneri argumentate din punct de vedere științific pentru îmbunătățirea legislației în domeniu.

Cuvinte-cheie: protecția resurselor biologice acvatice, act normativ, unelte de pescuit, dimensiuni minime permise pentru pescuit, prejudiciu de mediu.

 

DOI: https://doi.org/10.59295/sum1(171)2023_06

Descărcări

Publicat

2023-07-27

Număr

Secțiune

Articole