POLIMORFISMUL DE CULOARE AL COROLELOR PLANTELOR CU FLORI CA ADAPTARE LA DISTRIBUȚIA LATITUDIONALĂ ȘI SEZONIERĂ A ENERGIEI SOLARE

Ирина КОЛОМИЕЦ, Молдавский Государственный Университет

Autori

  • USM ADMIN

Rezumat

Această lucrare prezintă date privind variația caracteristicilor calitative și cantitative (compoziția spectrală, poziția
limitei maxime, lungimii de undă scurtă, intensitatea) ale spectrului solar în regiunile ultraviolete și vizibile. A fost
stabilită distribuția latitudinală și sezonieră a maximului radiației solare. Se presupune că culoarea corolei plantelor
cu flori este rezultatul adaptării la spectrul solar maxim.
Cuvintele-cheie: iradierea solară, compoziția spectrală, poziția maximului, adaptarea, culoarea corolei.

 

DOI: http://doi.org/10.59295/sum6(166)2023_01

Publicat

2024-01-04

Număr

Secțiune

Articole