IHTIOFAUNA LACULUI DE ACUMULARE CUCIURGAN ÎN DIFERITE PERIOADE A FUNCȚIONARII CERS DIN MOLDOVA

Михаил МУСТЯ, Молдавский Государственный Университет, Приднестровский государственный университет им. Т. Г. Шевченко

Autori

  • USM ADMIN

Rezumat

Lacul de acumulare Cuciurgan a fost format pe baza limanului, pentru nevoile Centralei Electrice Raionale de
Stat din Moldova. Din momentul transformării, sarcina antropică asupra rezervorului a crescut foarte mult. Odată cu
mineralizarea ridicată, a crescut și termoficarea rezervorului. Seсtoarele mijlocii și inferioare sunt cele mai afectate
termoficării, temperatura sectorului superior este aproape egală cu temperatura brațului Turunchuk. În condițiile
actuale de schimbări climatice, lacul refrigerent Cuciurgan poate servi ca un ecosistem model pentru studierea
efectului temperaturilor ridicate asupra ihtiofaunei. După ce limanul a fost transformat într-un lac-refrigerent al
CERS din Moldova, au avut loc modificări semnificative în structura ihtiocenozei.
Cuvinte-cheie: lacul de acumulare Cuciurgan, ihtiofauna, lac-refrigerent, termoficare, abundență, biomasă.

 

DOI: http://doi.org/10.59295/sum6(166)2023_02

Publicat

2024-01-04

Număr

Secțiune

Articole