INFLUENȚA GRADULUI DE POLUARE A APELOR DE SUPRAFAȚĂ DIN ECOSISTEMUL URBAN BĂLȚI ȘI FLOREȘTI ASUPRA ALGOFLOREI PLANCTONICE

Constantin BULIMAGA, Nadejda GRABCO, Corina CERTAN, Petru PRODAN, Universitatea de Stat din Moldova

Autori

  • USM ADMIN

Rezumat

Studiul structurii taxonomice a algoflorei planctonice şi a componenţei chimice a apelor de suprafaţă din ecosistemele urbane Bălţi şi Floreşti demonstrează dependenţa diversităţii algoflorei de gradul de poluare a apei şi cantitatea
de nutrienţi. A fost stabilit, că pentru ambele ecosisteme urbane (Bălți și Florești) diferența numărului de specii din
algoflora r. Răut amonte și aval de stațiile de epurare biologică (SEB), se explică prin gradul mai înalt de poluare a
apei în aval de SEB.
Diversitatea algoflorei în obiectele acvatice studiate diferă mult, astfel în apa afluentului Copăceanca, în sezonul
estival au fost identificate 66 specii de alge, iar a afluenţilor Flămânda şi Dobruşa doar câte 9 şi 4 specii corespunză-
tor. Diversitatea floristică şi frecvenţa redusă a algoflorei în aceşti doi afluenţi ai r. Răut din cadrul urboecosistemului
este determinată de concentrația scăzută a nutrienților, insuficientă pentru dezvoltarea algoflorei. Conform analizei,
o diversitate mai mare a algoflorei este stabilită în obiectele acvatice unde concentraţia nutrienților (N, P) atribuie
calitatea a (III) – (IV) a apei, poluare medie.
Cuvinte-cheie: structura taxonomică, algoflora planctonică, diversitatea algoflorei, nutrienți.

 

DOI: http://doi.org/10.59295/sum6(166)2023_03

Descărcări

Publicat

2024-01-04

Număr

Secțiune

Articole