DEOSEBIRILE ÎNTRE PROVENIENŢELE ŞI ARBORII DE STEJAR PEDUNCULAT (QUERCUS ROBUR) DUPĂ DOZA LETALĂ (DL50) DE SCURGERE A ELECTROLIŢILOR

Petru CUZA, Universitatea de Stat din Moldova

Autori

  • USM ADMIN

Rezumat

Studiul realizat în culturile de stejar pedunculat de proveniență diferită din Rezervaţia Ştiinţifică „Plaiul Fagului” a evaluat nivelul de scurgere a electroliților din frunze după aplicarea unui șoc termic letal (DL50). Rezultatele indică o variație fiziologică semnificativă în răspunsul arborilor la stresul termic. Analiza varianței a evidențiat
diferențe semnificative între proveniențele de stejar pedunculat, indicând o rezistență mai sporită la șocul termic
a descendenților arborilor de origini mai îndepărtate (Edineț și Baimaclia) față de cele din zona de centru (Plaiul
Fagului și Hâncești), unde este instalat arboretul comun. Se poate presupune că există o variație semnificativă în
răspunsul fiziologic al arborilor de proveniență diferită la stresul termic, iar descendenții proveniți din zonele mai
îndepărtate au prezentat o reacţie adaptivă mai accentuată decât cei din zonele mai apropiate de arboretul comun,
care au condiții de mediu similare cu zona de cultivare. Rezultatele preliminare ale studiului sugerează că selecția
celor mai buni arbori și proveniențe pentru împăduriri poate fi realizată în funcție de rezistența stejarilor la stresul termic. În plus, adaptarea arborilor la condițiile de mediu specifice poate fi îmbunătățită prin selecția acestor
proveniențe, în special pentru împăduririle viitoare în contextul schimbărilor climatice.
Cuvinte-cheie: Quercus robur, frunze, şoc termic, doză letală, scurgerea electroliţilor, rezistenţă.

 

DOI: http://doi.org/10.59295/sum6(166)2023_06

Descărcări

Publicat

2024-01-04

Număr

Secțiune

Articole