CARACTERISTICA EPIDEMIOLOGICĂ A PARAZITOFAUNEI LA VULPES VULPES (Linnaeus, 1758) DIN ECOSISTEME NATURALE ȘI ANTROPIZATE ALE REPUBLICII MOLDOVA

Oleg CHIHAI, Anatol SAVIN, Victoria NISTREANU, Alina LARION, Ștefan RUSU, Maria ZAMORNEA, Galina MELNIC, Universitatea de Stat din Moldova Nina TĂLĂMBUȚĂ, Universitatea Liberă Internațională din Moldova, Republica Moldova Diana COȘCODAN, Universitatea de Stat Pedagogică „Ion Creangă”, Chișinău, Republica Moldova

Autori

  • USM ADMIN

Rezumat

Vulpile roşcate sunt carnivorele sălbatice cele mai comune, manifestând tendință de sinantropizare, fiind larg
răspândite pe toate continentele, au un rol primordial în biologia ciclurilor de dezvoltare a unui număr mare de specii parazitare, inclusiv celor cu impact zoonotic. Scopul lucrării vizează studiul ecoparazitologic privind stabilirea
caracteristicii epidemiologice a parazitofaunei la Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758) din diverse biotopuri naturale și
antropizate ale Republicii Moldova. Investigațiile parazitologice au fost efectuate după metodele Popova, Baermann,
Fuileborn, Darling și prin spălări succesive, în laboratorul de Parazitologie şi Helmintologie al Institutului de Zoologie. Rezultatele investigațiilor denotă un nivel sporit de infestare (100%) la vulpile investigate. Taxonomia speciilor
parazitare se încadrează în 5 clase, 10 familii, 11 genuri şi cca 12 specii parazitare (Isospora canis – 14,3%, Alaria
allata – 51,0%, Mesocestoides lineatus – 21,7%, Taeniidae spp – 27,0%, Syphacia obvelata – 17,0%, Strongyloides
stercoralis – 13,3%, Toxocara canis – 59,0%, Toxascaris leonina – 65,5%, Ancylostoma caninum – 8,7%, Trichuris
vulpis – 26,1%, Trichuris muris – 4,4%, Capilaria hepatica – 35,0%). Cota speciilor din clasa Sporozoa este de 8,3%,
din clasa Trematoda – de 8,3%, din clasa Cestoda – de 16,7%, din clasa Secernentea – de 41,7% și din clasa Adenophorea – 25,0%. Analizând speciile parazitare pe criteriu epidemiologic, constatăm faptul că 10 specii (83,3%) cu
răspândire sporită, au impact zoonotic (A. allata, M. lineatus, Taenia spp., S. obvelata, S. ratti, T. canis, T. leonina, A.
caninum, C. hepatica, T. vulpis) cu risc major pentru sănătatea publică, iar invaziile identificate, în totalitate (100%)
pot parazita și la animalele domestice, inclusiv la fauna cinegetică.
Cuvinte-cheie: Vulpes vulpes, zoonoses, helminthoses.

 

DOI: http://doi.org/10.59295/sum6(166)2023_08

Descărcări

Publicat

2024-01-04

Număr

Secțiune

Articole