AGROGENEZA CERNOZIOMICĂ: MANIFESTĂRI ÎN STAREA FIZICĂ A CERNOZIOMURILOR ARABILE DIN SPAŢIUL DINTRE PRUT ŞI NISTRU

Gheorghe JIGĂU, Boris TURCHIN, Sergiu DOBROJAN, Galina DOBROJAN, Iurie MOŞOI, Angela STADNIC, Universitatea de Stat din Moldova Nistor BOLOCAN, Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie, Universitatea Tehnică a Moldovei Viorel BOTNARU, Anatolie FALA Asociaţia Naţională de Dezvoltare Rurală (ACSA)

Autori

  • USM ADMIN

Rezumat

Sporirea presingului factorilor tehnoantropogeni asupra cernoziomurilor arabile, în condiţii de intensificare a
gradului de continentalitate a climatului solului indusă de schimbarea climei, pe fond de reducere unidirecţionată a
rolului factorului biologic în pedogeneza cernoziomică antropo-naturală a implicat o fază nouă în evoluţia acesteia
în cadrul căreia rolul decisiv revine degradării fizice. Aceasta se distinge prin modificări semnificative a proceselor
cernoziomice tipogenetice: a) formarea şi acumularea humusului; b) agregarea-structurarea masei solului.
În cadrul procesului complex de descompunere-transformare a materiei organice proaspete se reduce ponderea procesului de formare şi de acumulare a humusului şi sporeşte ponderea procesului de mineralizare.
În aceste condiţii se reduce semnificativ rolul proceselor biocoagulaţionale de agregare-structurare a masei
solului. În schimb sporeşte ponderea proceselor termocompresionale şi fizico-mecanice în evoluţia sistemului
agregatic al cernoziomurilor arabile. Aceasta conduce la perturbarea funcţionalităţii sistemului pedofuncţional
[sistem humic] ↔ [sistem agregatic] manifestată în reducerea sensului şi intensităţii proceselor de reproducere a
pedogenezei cernoziomice şi fertilităţii naturale a cernoziomurilor arabile. În faza actuală a pedogenezei cernoziomice antropo-naturale agrogeneza se manifestă în atenuarea deosebirilor la nivelul taxonomic de subtip.
Cuvinte-cheie: antropo-naturale, degradare fizică, pedogeneză, sistem humic, sistem agregatic.

 

DOI: http://doi.org/10.59295/sum6(166)2023_9

Descărcări

Publicat

2024-01-04

Număr

Secțiune

Articole