INFLUENȚA HOLOPARAZITULUI OROBANCHE CUMANA WALLR. ASUPRA UNOR TRASĂTURI MORFO-ANATOMICE ȘI FIZIOLOGOBIOCHIMICE LA CULTURA HELIANTHUS ANNUUS L.

Maria DUCA, Steliana CLAPCO, Ion BURCOVSCHI, Rodion DOMENCO, Rodica MARTEA, Universitatea de Stat din Moldova Mihail MACHEDON, Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante

Autori

  • USM ADMIN

Rezumat

Lucrarea prezintă rezultate cu referire la influența angiospermei Orobanche cumana Wallr. (lupoaia) asupra recoltei
de floarea-soarelui și a unor indici morfo-anatomici și fiziologo-biochimici la un șir de hibrizi de floarea-soarelui
sensibili la acțiunea parazitului, în diferite condiții de mediu. Deși gradul de infestare a fost mult mai înalt în condiții
favorabile de dezvoltare a culturii, impactul parazitului a fost mai pronunțat pe fundal de secetă. Conform analizei
regresionale variația indicilor recolta de floarea-soarelui, talia plantei, suprafața foliară, indicele suprafeței foliare și
cantitatea de clorofilă a poate fi atribuită intensității atacului cu lupoaie în proporție de 71%, 43%, 38%, 42% și 30%,
respectiv. Au fost constatate corelații negative puternice a parametrilor menționați cu intensitatea atacului, după cum
urmează r=-0,68; -0,65; -0,66 și -0,59.
Cuvinte-cheie: floarea-soarelui, lupoaie, parametri agro-morfologici, secetă, intensitatea atacului.

 

DOI: http://doi.org/10.59295/sum6(166)2023_10

Descărcări

Publicat

2024-01-04

Număr

Secțiune

Articole