REGENERAREA CĂRBUNELUI ACTIV AG-3 UTILIZAT ÎN PROCESELE DE POTABILIZARE A APELOR DE SUPRAFAȚĂ

Mihai CIOBANU, Tudor LUPAȘCU, Nina ȚÎMBALIUC, Nina BOLDURESCU, Universitatea de Stat din Moldova

Autori

  • USM ADMIN

Rezumat

S-a studiat procesul termic de regenerare a cărbunelui activ AG-3 uzat de la stația de potabilizare a apei din municipiul Chișinău. Procesul de regenerare s-a efectuat la diferite temperaturi și la diferite intervale de timp cu vapori
de apă. Pentru evaluarea gradului de regenerare a mostrelor de cărbuni activi s-au măsurat izotermele de adsorbție a
benzenului și a albastrului de metilen din soluții apoase. S-a constatat că la temperaturi ridicate se produce regenerarea integrală a cărbunelui activ AG-3 uzat. Acest fapt se confirmă prin valorile adsorbției albastrului de metilen practic egale pe cărbunele activ regenerat și pe cel intact. La temperaturi apropiate de 8000 C, capacitatea adsorbțională a
cărbunelui activ AG-3 uzat, dar regenerat este chiar mai mare decât a cărbunelui activ AG-3 intact, fapt care poate fi
explicat prin oxidarea completă a carbonului amorf restant în carbonizat din structura poroasă.
Cuvinte-cheie: cărbune activ, regenerare termică, adsorbție, desorbție, benzen, albastru de metilen.

 

DOI: http://doi.org/10.59295/sum6(166)2023_14

Descărcări

Publicat

2024-01-04

Număr

Secțiune

Articole