STUDIUL 2-METIL-8-HIDROXICHINOLINEI ÎN CALITATE DE IONOFOR PENTRU ELECTROZI CATION-SELECTIVI

Mariana DÎRU, Universitatea de Stat din Moldova, Natalia TACHI, IPLT Liviu Deleanu, Chișinău

Autori

  • USM ADMIN

Rezumat

În această lucrare a fost efectuat un studiu comparativ al electrozilor cation-selectivi cu aceeași compoziție a filmului
polimeric. Pentru prepararea membranei s-au folosit următoarele componente: clorură de polivinil, o matrice în care sunt
înglobate toate componentele; tetrahidrofuran, solvent pentru toate componentele; ionofor 2-metil-8-hidroxichinolina; plastifiant eterul 2-nitrofeniloctilic. Din membranele pregătite au fost asamblați 3 senzori, iar senzorii au fost precondiționați
în soluții de Cu2+, Pb2+, Hg2+. Electrodul precondiționat în soluții ce conțineau ioni de Hg2+ prezintă funcție anionică. Electrodul precondiționat în soluții ce conțineau ioni de Pb2+ prezintă o funcție cationică cu panta 25 mV/decadă de activitate,
limita de detecție 2,5·10-5 mol/L, iar domeniul de concentrații în care se respectă funcția Nernst 10-1-10-4 M. Electrodul
precondiționat în soluții ce conțineau ioni de Cu2+ prezintă o funcție cationică, cu panta 25,9 mV/decadă de concentrație,
limita de detecție 1,58·10-5 mol/L, iar domeniul de concentrații în care se respectă funcția Nernst 10-1-10-4mol/L.
Cuvinte-cheie: electrozi cation-selectivi, 2-metil-8-hidroxichinolina, potențiometrie.

 

DOI: http://doi.org/10.59295/sum6(166)2023_15

Descărcări

Publicat

2024-01-04

Număr

Secțiune

Articole