SINTEZA ȘI STUDIUL COMPUȘILOR COORDINATIVI HOMO- ȘI HETEROMETALICI AI Cu(II) ȘI Bi(III) CU 4-ETILTIOSEMICARBAZONELE 2-FORMIL ȘI 2-ACETILPIRIDINEI

Elena NEGUȚA, Aurelian GULEA, Aliona COTOVAIA, Ion BULIMESTRU, Universitatea de Stat din Moldova Greta BĂLAN, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ,,N. Testemițanu” Sergiu ȘOVA, Institutul de Chimie Macromoleculară ,,Petru Poni”, Iași, România

Autori

  • USM ADMIN

Rezumat

În această lucrare sunt prezentate sinteza și studiul a două serii de compuși coordinativi homo- și heterometalici ai Cu(II) și Bi(III) cu 4-etiltiosemicarbazonele 2-formil și 2-acetilpiridinei, cu formulele generale: {Cu(HL)}Cu(edta)·nH2O, {Cu(L)}2Cu(edta)·nH2O în cazul complecșilor homometalici ai Cu(II) și {Cu(L)}Bi(edta)·nH2O (n = 1 - 5), pentru compușii heterometalici
Cu(II)-Bi(III). În complecșii sintetizați, 4-etiltiosemicarbazonele 2-formilpiridinei (HFoPyTSC-4Et) și
2-acetilpiridinei (HAcPyTSC-4Et) sunt în formă monodeprotonată (L) sau nedeprotonată (HL), iar edta4- reprezintă
ionul etilendiamintetracetat. A fost determinată activitatea antimicrobiană și antifungică a compușilor homo- și
heterometalici obținuți.
Rezultatele au demonstrat că cea mai mare activitate antimicrobiană a manifestat-o compusul [Cu(AcPyTSC-
4Et)Bi(edta)]·5H2O, fiind de cca 76 și 19 ori mai activ decât Furacilina (CMI = 4,67 µg/mL) în cazul tulpinilor
Staphylococcus aureus (ATCC 25923) și Bacillus cereus (ATCC 11778), respectiv. Iar împotriva tulpinei Candida
albicans, cel mai activ agent antifungic a fost compusul {Cu(AcPyTSC-4Et)}2Cu(edta)·H2O, cu CMI = 0,98 µg/
mL, care este de cca 32 de ori mai activ decât Nistatina (CMI = 32,0 µg/ mL).
Cuvinte-cheie: cupru(II), bismut(III), complecși homo- și heterometalici, tiosemicarbazone, 2-formilpiridina,
2-acetilpiridina.

 

DOI: http://doi.org/10.59295/sum6(166)2023_16

Descărcări

Publicat

2024-01-04

Număr

Secțiune

Articole