SYNTHESIS AND CARACHTERIZATION OF Zn AND Cd MONO- AND BINUCLEAR COMPLEXES CONTAINING OXIME LIGANDS

Eduard COROPCEANU Institutul de Chimie al AŞM

Autori

  • USM ADMIN Studia Universitas Moldaviae

Rezumat

Au fost elaborate noi metode de sinteză a complecşilor mono- şi binucleari ai zincului şi cadmiului cu liganzi monoşi dioximici. Afinitatea zincului şi cadmiului atât faţă de atomul de oxigen, cât şi faţă de cel de azot permite îmbinarea în complex a liganzilor cu diversitate înaltă, fapt ce conduce la obţinerea compuşilor coordinativi cu compoziţie variată şi arhitectură interesantă. Utilizarea liganzilor cu funcţie de punte deschide perspective de asamblare a compuşilor bi- şi polinucleari, iar studiul impactului diferitelor componente ale mediului de sinteză deschide perspectiva sintezei orientate şi porgramate a compuşilor cu proprietăţi predictibile. Utilizarea unor liganzi chelanţi, care coordinează la metal perpendicular axei ce leagă atomii metalici, „afânează” structura cristalină şi creează premise favorabile pentru crearea cavităţilor în care pot fi înglobate molecule cu dimensiuni mici. Cuvinte-cheie: zinc, cadmiu, oxime, compuşi coordinativi, mononuclear, binuclear.

Biografie autor

USM ADMIN, Studia Universitas Moldaviae

Web programator

Publicat

2014-05-01

Număr

Secțiune

Articole