PRIMA CAMPANIE IDEOLOGICĂ ÎN RSSM: LUPTA REGIMUL COMUNIST CU „ ... DEFICIENȚELE ÎN PREDAREA MARXISM-LENINISMULUI”

Liliana ROTARU Universitatea de Stat din Moldova

Autori

  • USM ADMIN

Rezumat

În fața provocării postbelice externe, cât și celei interne, regimul comunist a propus societății sovietice o „nouă mobilizare ideologică”. Statul sovietic a arătat o atenție sporită pentru școala superioară, ori aceasta era una dintre cele mai importante instituţii care forma orientările științifice, ideologice și culturale în societate. Astfel, campaniile ideologice de răsunet din perioada stalinismului târziu au fost precedate de mobilizarea „echipei de șoc” a intelectualității universitare – profesorii încadrați la catedrele de marxism-leninism a instituțiilor de învățământ superior sovietic, responsabili de predarea disciplinelor, numite sociale, cei, care erau chemați să asigure educația politică și ideologică, să formeze „o viziune științifică corectă” despre lume tinerilor, dar și colegilor lor universitari. Studiul este dedicat analizei formelor de manifestare a primei campanii ideologice sovietice, demarată prin hotărârea CC al PC(b) din întreaga Uniune cu privire la deficiențele în predarea marxism-leninismului în RSSM și influenței acestei campanii asupra sistemului de învățământ superior sovietic, care era tocmai în proces de formare. Cuvinte-cheie: campanii ideologice, stalinism târziu, marxism-leninism, intelectualitate, cadre științificodidactice, PC(b)M, RSSM.

DOI: https://doi.org/10.59295/sum4(174)2023_06

Descărcări

Publicat

2023-08-03

Număr

Secțiune

Статьи