DRAMA PERSECUȚIEI MARTORILOR LUI IEHOVA DIN RSS MOLDOVENEASCĂ ÎN MEMORIA VICTIMELOR DEPORTĂRII

Nelea CHIHAI doctorand, anul II, Istoria românilor (pe perioade), Universitatea de Stat din Moldova

Autori

  • USM ADMIN

Rezumat

Crearea și consolidarea Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești s-a realizat printr-un ansamblu de crime odioase ce se califică ca o tragedie a neamului nostru, dar și a întregii omeniri. Statul sovietic ca promor al ateismului va submina libertatea religioasă. Organizația religioasă ,,Martorii lui Iehova” vor fi scoși în afara legii și declarați ,,dușmani ai poporului”. În Republica Moldova sunt puține memorii, făcute publice și puse în circuitul științific ce reflectă calvarul deportării Martorilor lui Iehova. Mărturiile victimelor represiilor staliniste sunt de o importanță incontestabilă ce completează documentele de arhivă, constituind întregul tablou al problemei persecuției Martorilor lui Iehova și familiilor acestora din RSS Moldovenească. Studiul valorifică relatările familiilor Mucuța și Timoftica, care au fost deportate în Gulag. Persecuția fiind multiaspectuală, având la bază cauze politice, religioase, ideologice, economice și sociale. Cuvinte-cheie: Republica Sovietică Socialistă Moldovenească, statul sovietic, Gulag, Martorii lui Iehova, persecuție.

DOI: https://doi.org/10.59295/sum4(174)2023_07

Descărcări

Publicat

2023-08-03

Număr

Secțiune

Статьи