NICOLAE IORGA: CUGETĂRI DESPRE ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI EDUCAȚIE

Svetlana COANDĂ Universitatea de Stat din Moldova

Autori

  • USM ADMIN

Rezumat

În articol sunt analizate cugetările despre învățământ și educație ale lui Nicolae Iorga (1871-1940) – mare istoric, publicist, om politic, scriitor, profesor. 

Una dintre cele mai importante lucrări ale lui Nicolae Iorga este Istoria învățământului românesc, publicată în anul 1928 și reeditată în anul 1971. În această lucrare, Nicolae Iorga a făcut aprecieri critice asupra diverselor sisteme și proiecte de modernizare a învățământului din România, susținând și promovând viziuni reformatoare și novatoare. Nicolae Iorga menționa rolul decisiv în educație și învățământ al limbii materne, accentua insistent impactul școlii naționale în lupta cu ceea ce el numea „tendințele de deznaționalizare”. În viziunea acestui mare gânditor, principalul scop al învățământului și educației este „pregătirea omului complect, care să nu se încurce în viaţă, ci s-o înţeleagă, s-o domine şi s-o sporească”, aportul profesorilor fiind unul decisiv în atingerea acestui scop. 

Cuvinte-cheie: învățământ, educație, dezvoltare culturală, integrare umană, școală națională, reformă școlară, metode de predare, spirit național, educaţie morală, activitate practică

DOI: https://doi.org/10.59295/sum4(174)2023_19

Descărcări

Publicat

2023-08-03

Număr

Secțiune

Статьи