EVOLUȚIA RAMURII INDUSTRIALE ÎN BASARABIA (1868-1914): PROVOCĂRI ȘI REALIZĂRI

Andrei EMILCIUC, Universitatea de Stat din Moldova

Autori

  • USM ADMIN

Rezumat

În studiul de față ne propunem să analizăm cum s-au răsfrânt diferite provocări asupra evoluției ramurii industriale
în Basarabia în perioada 1868-1914 și să apreciem realizările acesteia în comparație cu alte regiuni învecinate ale
Imperiului Rus. Materialele cercetate ne permite să afirmăm că întreprinderile industriale din Basarabia au cunoscut
în anii ʼ60-ʼ90, comparativ cu perioada anterioară, o anumită dezvoltare, care însă nu a fost suficientă pentru a face
față cererii existente pe piața internă și capacităților de producție agricolă a guberniei. Dezvoltarea industrială, cu
ritmurile modeste arătate, nu era totodată generată de politicile imperiale ruse din domeniu. Mai degrabă ele reflectau
gradul de integrare a regiunii în economia europeană și modernizarea instituțională generată de acest proces. În virtutea lipsei sprijinului din partea statului rus, decalajele față de ritmul și exigențele vest-europene ale procesului de
producție au continuat să se acumuleze, contribuind la aprofundarea caracterului periferic al economiei provinciei,
atât în cadrul Imperiului Rus, cât și la nivel european.
Cuvinte-cheie: Basarabia, bresle meșteșugărești, capital industrial, fabrici, muncitori, producție industrială, uzine.

 

DOI: https://doi.org/10.59295/sum10(180)2023_02

Descărcări

Publicat

2024-01-04

Număr

Secțiune

Статьи