STRUCTURI MILITARE ÎN CHIȘINĂUL INTERBELIC

Ion Valer XENOFONTOV, Universitatea de Stat din Moldova

Autori

  • USM ADMIN

Rezumat

Pe baza surselor istorice inedite, a presei, a surselor iconografice, a literaturii de specialitate se prezintă o panoramă complexă a situației structurilor militare din capitala Basarabiei, cel de-al doilea oraș al României întregite după
numărul populației. În contextul activizării forțelor bolșevice ilegaliste în regiune, de declanșare a stării de asediu în
Basarabia, încartiruirea Armatei Române în Chișinău a fost necesară pentru asigurarea orașului cu măsuri de securitate
militară. Între Primăria mun. Chișinău și Ministerul de Război / Apărării Naționale au existat litigii ce țineau de sfera
economică, imobiliară. În premieră istoriografică s-a abordat subiectul proprietățile imobile ale Corpului III Armată din
Chișinău, cazărmile militare. Alte linii de subiect cercetate vizează: Cercul Militar Chișinău, societățile militare, presa
militară, luminarea ostașilor.
Cuvinte-cheie: Structuri militare, Corpul III Armată, securitate militară, litigii, Primărie mun. Chișinău, Basarabia,
interbelic.

 

DOI: https://doi.org/10.59295/sum10(180)2023_03

Descărcări

Publicat

2024-01-04

Număr

Secțiune

Статьи